Walendowscy - kotły CO producent

Jak zamówić kocioł C.O.

Zamówienia można składać pod numerami telefonów:

+48 62 761 52 30,
+48 608 390 682
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)

wysyłajac e-mail na adres: biuro@walsc.pl

lub wypełniając poniższy formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.H.U. Ślusarstwo-Kotlarstwo Sp. J. Walendowscy, Tursko 47, 63-322 Gołuchów, numer NIP: 9680391500zgodniez rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2O16/679 z dnia 27 kwietnia 2O16 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88) w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert, zachowania relacji biznesowych, wykonania usług i umów, dokonania transakcji sprzedażowej oraz zakupowej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przesyłanych przez P.P.H.U. Ślusarstwo-Kotlarstwo Sp. J. Walendowscy, Tursko 47, 63-322 Gołuchów, numer NIP: 9680391500zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).