Walendowscy - kotły CO producent

Kocioł CO EKOPELL 5 KLASY, ECODESIGN

Kotły typu Ekopell to ekologiczne kotły nowej generacji, przystosowane do spalania biomasy typu Pellet.
Kotły Ekopell wyposażone są w samoczyszczący palnik pelletowy.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) wg. Rozporządzenia UE 2015/1189.

Certyfikaty i świadectwa norm

Dane techniczne kotła

L.p. Wyszczególnienie j.m. EKOPELL
1. Nominalna moc cieplna kW 25 38 50 75 100 150
  Zakres mocy   7,5÷25 11,4÷38 15÷50 22,5÷75 30÷100 45÷150
2. Wielkość powierzchni do ogrzania1 m2 250 380 500 750 1000 1500
3. Rodzaj paliwa Granulat z drewna - pellet
  Średnica czopucha mm 180 200 300
  Temperatura spalin - moc nominalna oC 124 122 140 148 155 131
  Pojemność wodna kotła dm3            
4. Wymiary gabarytowe
- szerokość
- głębokość
- wysokość
mm 632 723 723 835 835 1033
mm 1053 1123 1235 1412 1602 1905
mm 1336 1336 1417 1615 1620 1896

1 - maksymalna powierzchnia ogrzewana została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W

Przekrój techniczny kotła Ekopell 25 i 38

Przekrój techniczny kotła Ekopell 100 i 150