Walendowscy - kotły CO producent

Kocioł CO BIOPELL 5 KLASY, ECODESIGN

Kocioł Biopell to kocioł automatyczny przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu 6 i 8 mm. Przeznaczony w budynkach mieszkalnych gdzie kotłownie są bardzo małe.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) wg. Rozporządzenia UE 2015/1189.

Podstawowe cechy:

Zalety:

Certyfikaty i świadectwa norm

Dane techniczne kotła

L.p. Wyszczególnienie j.m. BIOPELL-12 BIOPELL-20
1. Nominalna moc cieplna kW 12 20
2. Zakres mocy kW 3,6÷12 6÷20
2. Wielkość powierzchni do ogrzania2 m2 120 200
3. Rodzaj paliwa Pellet o średnicy 6÷8 mm, Wartość opałowa 17,5÷19,5 MJ/kg
  Średnica czopucha mm 150 150
  Pojemność wodna kotła dm3 80 95
  Średnice króćców zasilania, powrotu cale G 1” G 1”
4. Wymiary gabarytowe
- szerokość
- głębokość z palnikiem
- wysokość
mm 656 756
mm 1191 1291
mm 1580 1680
  Masa kotła bez wody
Masa zestawu
kg 227 236

*1 Maksymalna powierzchnia ogrzewana została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m2

Przekrój techniczny kotła