Walendowscy - kotły CO producent

Kocioł CO BIOLINE 5 KLASY, ECODESIGN

Kocioł BIOLINEto kocioł automatyczny przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu 6 i 8 mm. Przeznaczony w budynkach mieszkalnych gdzie kotłownie są bardzo małe.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) wg. Rozporządzenia UE 2015/1189.

Podstawowe cechy:

Zalety:

Certyfikaty, świadectwa norm, zaświadczenia

Dane techniczne kotła

L.p. Wyszczególnienie j.m. BIOLINE
1. Moc kotła kW 10 15 20 25
2. Wielkość powierzchni do ogrzania m2 do 100 do 150 do 200 do 250
3. Rodzaj paliwa Pellet o średnicy 6÷8 mm, Wartość opałowa 17,5÷19,5 MJ/kg
4. Wymiary [ mm ] A 1170 1560
B 1310 1440
C 960 1060
D 410 490
E 160 160
F 260 260
G 560 640
a 570 670

Rzut techniczny kotła