Walendowscy - kotły CO producent

Kocioł CO FENIKS UNI 5 KLASY, ECODESIGN

Kotły typu: Feniks UNI to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją

Kotły Feniks UNI Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Mogą być montowane  w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.

Certyfikaty, świadectwa norm, zaświadczenia

Dane techniczne kotła

L.p. Wyszczególnienie j.m. UNI
1. Moc kotła kW 10 13 18 24
2. Wielkość powierzchni do ogrzania1 m2 do 120 do 160 do 220 do 280
3. Rodzaj paliwa węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu orzech według PN-EN 303-5:2012 pkt 5.3 Tablica 7
4. Wymiary (mm) A 1270 1310 1310 1360
  B 980 1030 1030 1070
C 635 685 685 720
D 960 1000 1000 1050
E 150 150 150 150
F 160 160 160 160
a 470 470 610 610

Rzut techniczny kotła