Walendowscy - kotły CO producent

Kocioł CO SLIMET 5 KLASY, ECODESIGN

Kocioł SLIMET to kocioł automatyczny przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu 6 i 8 mm. Przeznaczony w budynkach mieszkalnych gdzie kotłownie są bardzo małe.

Spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) wg. Rozporządzenia UE 2015/1189.

Podstawowe cechy:

Zalety:

Certyfikaty i świadectwa norm

Dane techniczne kotła

L.p. Wyszczególnienie j.m. SLIMET 10/15
SLIMET 20/25 SLIMET 30
1. Moc kotła kW 10-15 20-25 28
2. Wielkość powierzchni do ogrzania2 m2 100-150 150-250 250-300
3. Rodzaj paliwa Pellet o średnicy 6÷8 mm, Wartość opałowa 17,5÷19,5 MJ/kg
4. Wymiary A1 1455 1455 1655
  A2 643 643 743
A3 726 726 826
B 596 680 764
C1 1047 1147 1247
C2 672 772 872
D1 494 494 594
D1 692 692 792
  ø 159

Rzut techniczny kotła