Walendowscy - kotły CO producent

Kocioł CO BIOVERT

Kocioł z podajnikiem BIOVERT jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, którymi są pelety o średnicy 6 lub 8 mm.

Kocioł z podajnikiem zasilany jest automatycznym palnikiem z podajnikiem spiralnym, który sterowany jest zintegrowanym z nim regulatorem mikroprocesorowym.

Piecy z podajnikiem BIOVERT wyróżniają się:

W palniku kotła spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu.

Certyfikaty i świadectwa norm

Dane techniczne kotła

L.p. Wyszczególnienie j.m. BIOVERT
1. Moc kotła kW 21 40 50
2. Wielkość powierzchni do ogrzania1 m2 do 210 do 400
3. Rodzaj paliwa Pellet o średnicy 6÷8 mm,
Wartość opałowa 17,5÷19,5 MJ/kg
4. Wymiary [ mm ] A 1460 1460
B 880 990
C 710 820
D 1040 1040
E 150 150
F 180 180
a 1140 1240
b 515 515
c 605 705

Rzut techniczny kotła

Przekrój techniczny kotła