Kocioł CO miałowy KWM - S na miał

Formularz kontaktowy >>>
CHARAKTERYSTYKA KOTŁA CO TYPU KWM - S

Kotły miałowe KWM - S należą do grupy najnowocześniejszych kotłów CO w Polsce w tej klasie, posiadają:

 • certyfikat ekologiczny,
 • certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.")

Badania emisyjno-energetyczne kotłów na miał KWM- S przeprowadziły:

 • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi,
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla w Zabrzu.
Kocioł miałowy dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi, z izolacją cieplną. Na wyposażeniu kotła znajdują się:
 • mikroprocesorowy regulator,
 • wentylator,
 • instrukcja obsługi kotła i regulatora.

Piece miałowe typu KWM - S przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM - S. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWM - S podano w tabeli 1 poz.17. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

Piece na miał KWM-S:

 • opalane miałem węglowym
 • po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi
 • charakteryzują się znikomym wpływem na zanieczyszczenie środowiska
 • proces palenia sterowany mikroprocesorowym regulatorem
 • całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych czyni je tanimi w eksploatacji

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA KWM - S

L.p. Wyszczególnienie j.m. KWM-S
1. Moc kotła kW 19 25 38 50 62 75 95
2. Wielkość powierzchni do ogrzania m2 do 100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-380 380-530
4. Rodzaj paliwa Węgiel kamienny asortyment miał 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G - 97001-3
5. Wymiary [ mm ] A 1100 1170 1260 1260 1350 1360 1450
B 1130 1220 1280 1350 1400 1500 1800
C 930 1000 1070 1140 1200 1300 1400
D 780 850 920 920 980 990 1050
E 150 150 180 180 200 220 250
F 200 200 190 190 210 210 -
b 530 590 650 720 740 850 950

Formularz kontaktowy
Kocioł C.O. - KWM-SP | Kocioł C.O. - KWM-SGRS | Kocioł C.O. - KWM-SGR | Kocioł C.O. - KWM-SR | Kocioł C.O. - Biovert | Kocioł C.O. - UKS-G | Kocioł C.O. - UKS-M | Kocioł C.O. - KWM-S | Kocioł C.O. - KWM-SG | Kocioł C.O. - UKS | O firmie Walendowscy | Oferta kotłów centralnego ogrzewania