Kocioł CO BIOVERT

Kocioł z podajnikiem BIOVERT jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, którymi są pelety o średnicy 6 lub 8 mm.

Kocioł z podajnikiem zasilany jest automatycznym palnikiem z podajnikiem spiralnym, który sterowany jest zintegrowanym z nim regulatorem mikroprocesorowym.

Piecy z podajnikiem BIOVERT wyróżniają się:

W palniku kotła spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu.

Certyfikaty i świadectwa norm

Dane techniczne kotła

L.p. Wyszczególnienie j.m. BIOVERT 20 BIOVERT 40 BIOVERT 40
1. Moc nominalna kW 12 40 50
2. Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna pomieszczeń mieszkalnych ( dla 100 W/m2 ) kW do 200 do 300 do 500
4. Wymiary gabarytowe
- szerokość
- głębokość z palnikiem
- wysokość
mm 1200 1200 -
mm 710 820 -
mm 1480 1480 -