Kocioł z podajnikiem BIOVERT

Formularz kontaktowy >>>

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA CO Z PODAJNIKIEM BIOVERT

Kocioł z podajnikiem BIOVERT jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, którymi są pelety o średnicy 6 lub 8 mm.

Kocioł z podajnikiem zasilany jest automatycznym palnikiem z podajnikiem spiralnym, który sterowany jest zintegrowanym z nim regulatorem mikroprocesorowym.

Piecy z podajnikiem BIOVERT wyróżniają się:

 

  • wysoką efektywnością cieplną,
  • niską emisją substancji szkodliwych do atmosfery.

 

W palniku kotła spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu.

 

                     

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA BIOVERT

L.p Wyszczególnienie Jedn. BIOVERT
20
BIOVERT
40
BIOVERT
50
1 Moc nominalna kW 20 40 50
2  Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna pomieszczeń mieszkalnych ( dla 100 W/m2  ) m2 do
200
do
300
do
500
3 Wymiary gabarytowe kotła    szerokość mm 1200 1200 -
długość 710 820 -
wysokość 1480 1480 -
Formularz kontaktowy
Kocioł C.O. - KWM-SP | Kocioł C.O. - KWM-SGRS | Kocioł C.O. - KWM-SGR | Kocioł C.O. - KWM-SR | Kocioł C.O. - Biovert | Kocioł C.O. - UKS-G | Kocioł C.O. - UKS-M | Kocioł C.O. - KWM-S | Kocioł C.O. - KWM-SG | Kocioł C.O. - UKS | O firmie Walendowscy | Oferta kotłów centralnego ogrzewania