Kocioł CO uniwersalny UKS

Formularz kontaktowy >>>

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA CO TYPU UKS

  • przystosowane do spalania gorszych gatunków węgla kamiennego,
  • miału, węgla brunatnego, torfu, drewna i.t.d.,
  • mogą być dostarczone w segmentach i składane w kotłowni użytkownika,
  • piece uniwersalne UKS są bezpieczne w eksploatacji,

posiadają:

  • certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, (rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.")
badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:
  • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi
Kocioł uniwersalny UKS dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi, z izolacją cieplną. Na wyposażeniu kotła znajdują się:
  • instrukcja obsługi kotła,

Kotły miałowe przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach itp. Kotły typu UKS mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 1 dla powierzchni od 35 - 280 m2 oraz w tabeli 2 dla powierzchni od 430 - 3220 m2 zamieszczono orientacyjne wielkości kotłów dla powierzchni pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami UKS. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla wysokości pomieszczeń nie przekraczających 3 m.

Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu UKS podano w tabeli 1 oraz tabeli 2. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tabeli powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA UKS

Tabela 1: Charakterystyka techniczna kotłów UKS I typoszereg

L.p. Wyszczególnienie j.m. UKS
1. Moc kotła kW 6,5 8 10 12 14 19 23 27 36 42
2. Wielkość powierzchni do ogrzania m2 do 45 45-55 50 - 70 60 - 90 80 - 120 100- 150 120- 180 150- 220 180- 270 250- 300
3. Rodzaj paliwa Węgiel kamienny asortyment miał 32.1 kl 26/9, sortyment OII, rodzaj energetyczny
4. Wymiary [ mm ] A 900 900 1190 1270 1270 1300 1360 1510 1510 1580
B 710 760 700 740 790 790 840 920 1010 1010
C 510 560 490 530 580 580 640 720 810 810
D 680 680 85 95 95 95 1040 1160 1160 1210
E 150 150 150 150 150 150 150 180 180 200
F 180 180 180 190 190 200 220 220 220 200
b 400 400 430 480 480 540 540 620 620 660

 

Tabela 2: Charakterystyka techniczna kotłów UKS II i III typoszereg

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Znamionowa moc cieplna kW 70 95 130 190 250 400 560
2. Wielkość powierzchni ogrzewanego pomieszczenia m2 430 540 820 1150 1430 2290 3220
3. Wymagany ciąg spalin Pa 36-50 43-70
4. Sprawność cieplna przy mocy znamionowej % 74,9 75,1
5. Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m 8,5 9,5 10,5 11 12 13,5 14,5
6. Maksymalna dopuszczalne ciśnienie wody MPa 0,15 0,25
7. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał 32.1 kl 26/12, sortymentu OII, rodzaj energetyczny
8. Orientacyjne zużycie paliwa przy mocy znamionowej kg/h 14 17,5 26,3 36 48 76 107
9. Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa kg 65 80 115 165 220 340 490
10. Masa kotła bez wody kg 680 1020 1350 2077 2935 4144 5704
11. Wymiary podstawowe kotła długość mm 1870 2100 2305 2740 2480 2910 3180
szerokość 870 1060 1120 1323 1714 1986 2522
wysokość 1230 1320 1420 1570 1610 1890 2070

Formularz kontaktowy

Kocioł C.O. - KWM-SP | Kocioł C.O. - KWM-SGRS | Kocioł C.O. - KWM-SGR | Kocioł C.O. - KWM-SR | Kocioł C.O. - Biovert | Kocioł C.O. - UKS-G | Kocioł C.O. - UKS-M | Kocioł C.O. - KWM-S | Kocioł C.O. - KWM-SG | Kocioł C.O. - UKS | O firmie Walendowscy | Oferta kotłów centralnego ogrzewania